Vi bemannar industrin i Västsverige

Vilka är vi?

First Personalpartner är ett auktoriserat bemannings-företag som är inriktat mot industrisektorn. Vi tillhandahåller tjänster för företag i västra Sverige, med utgångspunkt från våra lokala kontor i Borås, Skövde och Varberg.

Söker ert företag personal?

Lyckad bemanning och rekrytering kräver stor kunskap och förståelse för uppdraget i sig och för branschen i stort. Vi har kunskapen, ni har uppdraget. Tillsammans skapar vi värde för ert företag.

Registrera ditt CV!

Vi söker ständigt efter duktiga och kompetenta medarbetare som har kunskap och erfarenhet från industrisektorn i någon form. Är du intresserad av att söka dig vidare och utveckla din kompetens med hjälp av vårt företag?