Rekrytering – Att hitta kompetent personal tar tid

Vi på First Personal hjälper er med hela eller delar av rekryteringsprocessen, från första intervjun till att rätt person står vid sin arbetsplats.

Kravprofil

Tillsammans går vi igenom vilka färdigheter och kunskaper personen ni önskar anställa ska ha. Vi upprättar en kravprofil där beskrivning om tjänsten och önskvärd kompetens sammanfattas. Vi startar sökandet efter kandidater med annonsering i lämpliga medier såsom hos Arbetsförmedlingen, nätverk och dagspress.

Intervju

Under intervjun går vi igenom och ställer relevanta frågor och tester för att säkerhetsställa att kandidaten är lämplig för uppsatt tjänst.

Presentation

Vi presenterar två till tre kandidater för er. Vid presentationen av lämpliga kandidater får ni även tillgång till kopior av ansökan, CV och betygs-handlingar. Slutkandidaterna kallas till en sista intervju ute hos er. Om ni önskar, så kan vi på First Personal hålla i även denna slutgiltiga intervju.

Anställning & Uppföljning

När ni valt kandidat, så anställs denne utefter era önskemål. Uppföljning av rekryteringen sker 3-6 månader efter anställningens start.

Kontakta oss

Undrar ni över något? Kontakta oss gärna för mer information om hur just vi kan hjälpa er med en rekrytering till ert företag!

Kontaktpersoner Borås

Stefan Zackrisson
Tel: 0722-35 11 05
stefan@firstpersonal.se

Claes Svensson
Tel: 0722-35 11 04
claes@firstpersonal.se

Linda Carlsson
Tel: 0722-35 11 29
linda@firstpersonal.se

Robin Andersson
Tel: 0722-35 10 85
robin@firstpersonal.se

Kay Zeybrandt
Tel: 0722-35 17 77
kay@firstpersonal.se

Ronja Pantzar
Tel: 0722-35 11 50
ronja@firstpersonal.se

Frida Götesson
Tel: 0727-24 17 77
frida@firstpersonal.se

Kontaktpersoner Skövde

Marika Ikävalko
Tel: 0727-17 84 77
marika@firstpersonal.se

Julia Franzén
Tel: 0727-29 10 59
julia@firstpersonal.se

Kontaktpersoner Varberg

Kay Zeybrandt
Tel: 0722-35 17 77
kay@firstpersonal.se

Amanda Sevestedt Widmark
Tel: 0727-00 10 58
amanda@firstpersonal.se

Besök oss på facebook